Over mijn creaties

Over mijn creaties

Hoe het ontstond

Het beginpunt van mijn creaties was het maken van een tekening op gevoel. Het werden vlinders die wijd uit vlogen. Hierna voelde ik mij verward, wist toen nog niet dat er iets in mij zich opende.

 
getekende mandala goed
haan

Het gevolg van mijn vlinder tekening uitte zich in tekenen binnen een cirkel. Ik geef hierin vorm aan dat wat binnen in mij speelt, om aandacht vraagt, bewust gemaakt wil worden.  

In een tijdschrift zag ik een foto van een haan gescheurd uit gekleurd papier. Dit trof mij en ik ben het met papier gaan namaken.

Vervolgens knipte ik een egel die zich ophief en een naar beneden vliegende vogel. Ik wist dat al deze dieren stonden voor: hier bén ik, op éigen benen gaan staan op mijn geestelijke weg en alles wat ik nodig heb komt mij toe.

Het creëren uit papier maakte me gelukkig en veranderde van knippen in kerven.

 

egel